Wyposażenie zaplecza punktu usługowego

http://www.e-regaly.pl/pol_m_Regaly-magazynowe-1720.html

Specyfika przestrzeni przeznaczonej do świadczenia usług wymaga spełnienia kilku ważnych przesłanek. Często punkty takie mają wyraźny podział na część przeznaczoną dla klienta oraz ta wyłącznie dla pracowników pełniącą jednocześnie funkcję magazynową. Pozwala to na zachowanie wysokiej estetyki w aranżacji pomieszczeń przy zachowaniu funkcjonalności miejsca pracy dla osób wykonujących czynności usługowe. W zależności od rodzaju usług podział taki może być płynny, aby ułatwić pracę i prowadzenie firmy.

Podział przestrzeni zaplecza użytkowego

Stosując zalecenia projektantów, na zapleczu należy zapewnić wygodne warunki pracy dla osób wykonujących czynności związane z ich obowiązkami zawodowymi. Dobrze jest ustawić stanowiska robocze w pewnym oddaleniu od regałów z częściami i podzespołami używanymi przy montażu lub serwisie. Sprawne zagospodarowanie części magazynowej zapewnia dobrze dobrany regał do magazynu. Obecnie dostępne są rozwiązania systemowe, składające się z modułów i elementów dodatkowych. Metalowe perforowane kątowniki można dowolnie łączyć z półkami i stworzyć meble zgodne z zapotrzebowaniem i warunkami panującymi w pomieszczeniach przeznaczonych na przechowywanie towarów i części. Całość jest zabezpieczona przez malowanie proszkowe, co wpływa na łatwość utrzymania wyposażenia w czystości oraz redukuje uszkodzenia mechaniczne mogące wystąpić podczas ich użytkowania.

Inne systemy wspierające przechowywanie towarów

Oprócz regałów skręcanych o różnych parametrach maksymalnego obciążenia można odnaleźć na rynku inne pomocne wyposażenie. Przy drobnych przedmiotach sprawdzają się pojemniki z szufladkami ułatwiające segregację i opisywanie przechowywanych w nich elementów. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest wystarczające, można zastosować kuwety i pojemniki montowane na listwach przykręconych do ściany. W tym wypadku istnieje możliwość wyboru koloru tak, aby ułatwić identyfikację zawartości.

Zaplanowanie komunikacji i wygody magazynu

Pomieszczenia użytkowe muszą mieć jasny rozkład stref dla pracowników. Poruszanie się po nich nie może być utrudnione, a dodatkowo powinien być zapewniony łatwy dostęp do regałów magazynowych. Jeżeli jest na to miejsce, można wyznaczyć drogi komunikacyjne lub miejsca, gdzie będą używane maszyny wpierające pracę osób obsługujących magazyn. Takie informacje można przekazać przez wykonanie trwałych linii na powierzchni podłogi. Mogą być do tego używane farby odblaskowe lub specjalne taśmy podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu po magazynie. W widocznym miejscu powinny być umieszczane informacje o wskazówkach i zalecenia pracy w takich miejscach.

Nowoczesne podejście do wyposażenia magazynowego

Autor zdjęcia: e-regaly.pl

Powierzchnie magazynowe muszą być dostosowane do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Wiąże się to z wymaganiami oraz zaleceniami osób odpowiedzialnych za tworzenie ergonomicznych przestrzeni do przechowywania. W obiektach takich należy wyznaczyć powierzchnię pod meble służące do przechowywania elementów lub wyrobów gotowych. W celu sprawnej obsługi tak zgromadzonych zapasów powinny być wyznaczone w przestrzeni użytkowej drogi służące komunikacji wewnątrz obiektu. Połączenie takich warunków zmusza często właściciela firmy do tworzenia oddzielnych procedur i wzorów działania dla pracowników magazynowych. W taki sposób można poprawić efektywność działań firmy oraz ulepszyć obsługę klienta.

Meble dostosowane do potrzeb przechowywania towaru

Aby możliwe było układanie towarów na kilku poziomach, powinniśmy zadbać o dobór odpowiednich mebli. Często są to gotowe rozwiązana systemowe, które można dowolnie kształtować i zmieniać rozstaw między półkami. Obecnie popularne są systemy składane przez skręcanie pionowych kątowników z odpowiednią ilością półek. Innym rozwiązaniem jest regał do magazynu, gdzie półki ustawiane są przez wsunięcie w pionowe elementy, odpowiednich wpustów co ustala pozycję zamontowanego elementu. Oprócz takich regałów składanych producenci oferują również zestawy składające się z uchwytów do kuwet i pojemników magazynowych. W ten sposób dodatkowo można kolorami pojemników ułatwić identyfikacje przedmiotów wewnątrz nich. Przy opakowaniach zbiorczych takich jak palety należy stosować regały wysokiego składowania posiadające dużo wyższą odporność na obciążenia niż standardowe konstrukcje. Przy ich użytkowaniu muszą być zastosowane pojazdy posiadające podnośniki widłowe.

Mobilne technologie poprawiające pracę magazynu

Coraz częściej nowoczesne technologie wkraczają również do przestrzeni magazynowej. Mogą one służyć lepszej kontroli nad obiegiem towarów lub podzespołów. Stały monitoring każdego produktu może być zintegrowany z innymi działami firmy. Poprawia to szybkość wymiany informacji oraz wspomaga prace magazynu. Technologie radiowe i czujniki umieszczone w pomieszczeniach magazynu pozwalają na zdalną kontrolę zawartości opakowań zbiorczych. Automatyzacja pozwala również na tworzenie list zamówień na podstawie raportów o przedmiotach zdjętych ze stanu magazynowego. Pozwala to na utrzymanie stałych zapasów bez ryzyka przestojów w firmach produkcyjnych.

Nowoczesne podejście do funkcji magazynowych przekłada się na wybór wyposażenia i działań, jakie są podejmowane dla sprawnej pracy. Można w ten sposób zwiększyć efektywność działań firmy w swoim otoczeniu, co przekłada się na wysoką pozycję konkurencyjną.

Domowe zapasy żywności własnej produkcji

Autor zdjęcia: e-regaly.pl

Zanieczyszczenie środowiska zachęca coraz więcej osób do produkcji żywności na własne potrzeby. Mogą być one pozyskiwane z własnych upraw lub kupowane od osób zajmujących się ekologicznym rolnictwem. Moda na takie działania powoduje coraz większe zainteresowanie tematem i związanym z nim wyposażeniem oraz wiedzą na ten temat. Takie produkty mają niską zawartość szkodliwych środków chemicznych oraz pozwalają na ich długotrwałe przechowywanie w odpowiednich warunkach. Dobrze zaplanowane zapasy umożliwiają spożywanie sezonowych owoców i warzyw również w porze zimowej. To również ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i interesująca forma nabywania wiedzy praktycznej.

Odpowiednie warunki do przechowywania zapasów żywności

Aby możliwe było długotrwałe przechowywanie produktów żywnościowych, należy zapewnić im określone warunki. Muszą być zachowane optymalne temperatury i wilgotność. Pomieszczenia, w których chcemy przechowywać przygotowane przetwory, nie mogą być narażone na przemarzanie i oddziaływanie czynników atmosferycznych. Dobrze, jeżeli mamy możliwość zlokalizowania ich poniżej poziomu gruntu co pozwoli na niskie różnice w parametrach fizycznych przez okres całego roku. Dobrze jest również zaplanować systemy wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie nadmiaru wilgoci w postaci pary wodnej. Suche ściany i podłoga świadczą o dobrej izolacji od podłoża oraz o niskiej wilgotności.

Wyposażenie przydomowej spiżarni

Głównym elementem takiego pomieszczenia powinien być regał do piwnicy. Mogą być to drewniane konstrukcje dostępne u wielu producentów. Przy dużym obciążeniu powinny być stosowane regały metalowe posiadające atesty stwierdzające maksymalne obciążenie każdej półki. Takie rozwiązania mogą być regulowane, co ułatwia aranżację powierzchni magazynowej. Uzupełnieniem mebli mogą być skrzynie na produkty sypkie lub regały specjalnego przeznaczenia. Przykładem tego są stojaki na butelki z winem, które muszą być składowane pod odpowiednim kątem.

Własne zapasy żywności pozwalają na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Zwiększa się również świadomość, tego, co jest spożywane przez rodzinę. Sprawdzone metody konserwacji żywności pozwalają na wprowadzenie do diety składników żywieniowych niewystępujących w innych produktach. To również oszczędność związana z zakupem sezonowych produktów, kiedy są najtańsze i można z nich wykonywać tanie przetwory. Ważne, aby miejsce do ich przechowywania było odpowiednio wyposażone, aby straty wynikające z uszkodzeń mechanicznych były jak najmniejsze. To zmniejszy poziom produktów ulegających zepsuciu. Dokładne zaplanowanie sposobu przechowywania różnych produktów jest istotną kwestią przy przygotowywaniu zapasów.